Onze tarieven

Tandcentrum Meppel is geregistreerd bij het BIG-register, het KRM en Openbaar Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

Vaststelling tarieven

De maximale tandheelkundige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven gelden voor alle praktiserend tandartsen. Rond 1 december worden de nieuwe tarieven voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.

Betalen

Hebt u vragen over uw tandartsrekening? Dan kunt u contact opnemen met Infomedics.

Betalingsvoorwaarden

Voor vragen rond het betalen van een factuur en de betalingsvoorwaarden kijkt u op de website van Infomedics.

Maak een afspraak voor een periodieke controle

Telefonisch afspraak maken

Bel ons en maak meteen een afspraak

Afspraakformulier invullen

Maak een afspraak via ons formulier